Nejčastější dotazy

sdv
Aplikovat závitořeznou hlavu?

Umístěte svářečku na stojan, vyberte závitořeznou hlavu podle průměru trubky a upevněte ji na stroj.Obvykle je malý konec vpředu, větší vzadu.

 

Zapnutí?

Zapněte napájení (ujistěte se, že napájení by mělo být s ochranou proti svodovému proudu), rozsvítí se zelené světlo a červené světlo, počkejte, dokud červené světlo nezhasne, a ponechte zelené světlo rozsvícené, což znamená, že stroj vstoupí do režimu automatické regulace teploty a stroj může být použitý.

Poznámka: během režimu automatické regulace teploty se střídavě rozsvítí a zhasne červená a zelená kontrolka, což znamená, že je stroj pod kontrolou a nebude to mít vliv na provoz.

Fúzní trubky?

Pomocí řezačky pro svislé řezání trubky zatlačte trubku a tvarovku do závitořezné hlavy bez otáčení.Po dosažení doby ohřevu je ihned vyjměte (viz tabulka níže) a vložte.

Vnější průměr Hloubka topení Doba ohřevu Doba zpracování Dobrý čas
20 14 5 4 3
25 16 7 4 3
32 20 8 4 4
40 21 12 6 4
50 22.5 18 6 5
63 24 24 6 6